Pokyny pro každého

0

Zde jsou hlavní indikace podle věkových skupin. DOSPĚLÍ

Ve věkové skupině 18 až 64 let se doporučuje mít každý týden alespoň 150 až 300 minut středně intenzivního aerobního cvičení nebo alespoň 75 až 150 minut extrémní kardio fyzické aktivity.

Těchto cílů lze dosáhnout například 5 sezeními mírného cvičení týdně po dobu alespoň 30-60 minut nebo prováděním alespoň 25-50 minut intenzivního cvičení 3krát týdně.

Jaký je tedy doporučený stupeň cvičení?

Určitě by pak bylo zásadní zařadit do „pohybového dietního plánu“ úkoly na posílení svalů (cviky jako ohýbání, kliky, závaží – BLOG) minimálně dvakrát týdně v dny, které po sobě nejdou. Kromě toho se dospělým doporučuje omezit množství času, který investují sedavým způsobem.

Pokud je to možné, minimální část této doby nečinnosti by měla být věnována fyzické aktivitě jakékoli intenzity.

  1. NAD-65 Pokročilý věk není kontraindikací pro cvičení. V ideálním případě by bylo nepochybně skvělé zvýšit částku a oddělit vykonávané činnosti.
  2. Podle těchto směrnic je po 65. roce života nezbytné zůstat ve vykonávání aerobního cvičení střední intenzity po dobu alespoň 150-300 minut nebo extrémní aerobní fyzické aktivity po dobu 75-150 minut.
  3. K tomu je třeba přidat posilování svalů, 2x i vícekrát týdně.

K udržení fyzických schopností a zastavení kapek je navíc nutné alespoň tři dny v týdnu cvičit vícesložkové cvičení, tedy kombinaci kardio cvičení, posilování svalové hmoty a také rovnovážného tréninku.

Jeden z nejtypičtějších chronických stavů, jako je vysoký krevní tlak nebo cukrovka, po 65. roce věku nejsou kontraindikací cvičení. Navrhované úrovně pohybu jsou podobné jako u neonemocněných vrstevníků, v mezích toho, co funguje s individuálními fyzickými schopnostmi. V tomto případě navíc platí zásada, že je lepší vykonávat malou fyzickou aktivitu, než ji vzdát ze strachu, že nedosáhnete doporučených prahových hodnot.

Máte-li jakékoli pochybnosti o neslučitelnosti mezi vaším stavem a pohybem, je skvělé promluvit si se svým lékařem, který vám jistě bude schopen v dané věci poradit.

MLÁDEŽ I DOROST (5-17 LET)

Mládež i teenageři by měli během týdne vydržet alespoň 60 minut středně těžké nebo namáhavé fyzické aktivity, především aerobní.

Zejména tři dny v týdnu by měly být věnovány extrémním kardio aktivitám, kromě těch, které posilují svaly a také kosti. Kromě toho je velmi důležité omezit množství času stráveného sezením, zvláště času před obrazovkou, ať už se jedná o televizi, počítačový systém nebo chytré zařízení.

Jak přesně zvýšit stupeň fyzické aktivity.

Úrovně cvičení doporučené směrnicemi jsou zpočátku extrémně ambiciózní: alespoň 30–60 minut základní fyzické aktivity denně pro dospělé a 60 minut pro děti, k nimž lze zahrnout alespoň 2 nebo 3 další vyžadující tréninky týdně.

MLÁDEŽ I DOROST (5-17 LET)Problémem není jen nedbalost: stále komplikovanější organizace života, převládající práce a pro děti mnoho vysokoškolských a mimoškolních aktivit, jak se zdá, ponechávají jen málo prostoru pro pohyb.

Nicméně po mnoho let nám wellness organizace doporučují změnit úhel pohledu a začít cvičit ne jako další oddanost v našich životech, ale jako něco, co se musí stát součástí každodenního života.

S využitím této strategie existuje nespočet možností, jak zůstat aktivní: procházky nebo jízda na kole do práce nebo na vysokou školu; opustit jednu dříve z veřejné dopravy, pokud je používáte, stejně jako dokončit cestu pěšky; zabránit tomu, aby auto podnikalo malé výlety; vylézt po schodech pěšky místo použití výtahu; vzít zvíře na procházku; zahradnické nebo domácí práce; bavte se se svými dětmi.

Určitě by stačilo sestávat z těchto základních každodenních činností ve vaší rutině, abyste se dostali ke svým cvičebním cílům nebo se k nim velmi přiblížili.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here